ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за Реновирање на простории за поставување на E-health Unit (ИПА проект )

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на работи- Ренoвирање на простории за поставување на E-health Unit , во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases thro...

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на проектен менаџмент – (втора објава)ИПА прогарама

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на проектен менаџмент, во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETEC...

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на проектен менаџмент

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на проектен менаџмент, во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETEC...

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на Медицински апарати – (втора објава)

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на Медицински апарати – (втора објава) 1 лот, во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со ...

Tендер за набавка на 3 (три) лаптопи  во рамките на проектот  “COMETECH”

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на 3 (три) лаптопи , во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” –...

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на Медицински апарати

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на Медицински апарати поделен во 12 лота, во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со ск...