ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на Медицински апарати поделен во 12 лота, во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” – Континуирана грижа на пациентите со метаболни заболувања преку користење на современа технологија”  финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 24 август 2019.

Прашања можат да се испраќаат на obveles@yahoo.com најдоцна до 03 август 2019 година.

Контакт лице: Благој Ангеловски  043/231-322  лок.269.

Тендерска документација на следниот линк