ЈЗУ Општа болница Велес објавува јавен оглас за вработување на 16 – извршители на определено време

Огласот можете да го превземете на следниот линк