Континуирана грижа на пациентите со метаболни заболувања преку користење на современа технологија – COMETECH

На 29 ти ноември, во хотел Гарденија Велес, ЈЗУ Општа болница Велес го организираше вториот работен состанок во рамките на проектот “Континуирана грижа на пациент...