Соопштение за склучени договори за вработување

Денес, Во ЈЗУ Општа болница Велес се склучени договори за вработување на неопределено време, на 5 доктори по општа медицина кои ќе бидат упатени на специјализациј...