ЈЗУ Општа болница Велес објавува јавен оглас за вработување на 16 – извршители на определено време

ЈЗУ Општа болница Велес објавува јавен оглас за вработување на 16 – извршители на определено време Огласот можете да го превземете на следниов линк

Јавен оглас за вработување на здравствени работници на неопределено време

ЈЗУ Општа болница Велес објавува јавен оглас за вработување на здравствени работници на неопределено време Огласот можете да го превземете на следниов линк

Оглас за ангажирање на едно лице за работа на IPA Проект “COMETECH”

ЈЗУ Општа болница Велес има потреба од ангажирање на 1(едно) лице за период од еден месец , во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скра...

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

ЈЗУ Општа болница Велес објавува ЈАВЕН ПОВИК за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рецикли...