ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на информатичка опрема за мрежна инфраструктура (ИПА проект) – втора објава

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер ТД-08 за набавка на информатичка опрема за мрежна инфраструктура за потребите на проектен партнер ЈЗУ Општа болница Велес...

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на Медицински апарати – (втора објава)

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на Медицински апарати – (втора објава) 1 лот, во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со ...

Континуирана грижа на пациентите со метаболни заболувања преку користење на современа технологија – COMETECH

На 29 ти ноември, во хотел Гарденија Велес, ЈЗУ Општа болница Велес го организираше вториот работен состанок во рамките на проектот “Континуирана грижа на пациент...

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

ЈЗУ Општа болница Велес објавува ЈАВЕН ПОВИК за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рецикли...

Tендер за набавка на 3 (три) лаптопи  во рамките на проектот  “COMETECH”

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на 3 (три) лаптопи , во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” –...

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на Медицински апарати

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на Медицински апарати поделен во 12 лота, во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со ск...