Договор за проект преку IPA-CBC програма

СРЕДБА СО ГРЧКИ ПАРТНЕРИ ВО СОЛУН И ПОСЛЕДНИ ДОГОВОРИ ОКОЛУ ПРОЕКТОТ ПРЕКУ IPA-CBC ПРОГРАМИТЕ КОЈ ЌЕ ДОНЕСАТ БЕНЕФИТ НА ОКОЛУ 5000 ПАЦИЕНТИ …СТАРТУВАМЕ НАСКОРО СО 200 НАШИ ПАЦИЕНТИ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *