Завршни сметки за 2016

Posted on Posted in Завршни сметки

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани,

Согласно член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководство и буџетските корисници (Службен весник на Република Македонија бр.170/2017), се објавува завршната сметка за 2016 година на ЈЗУ Општа болница Велес

Со почит,

Јзу Општа болница Велес.

 

Биланс на состојба за 2016 – Донации

Биланс на состојба за 2016 – Сопствени средства

Биланс на состојба за 2016 – Средства од ФЗОМ

Биланс на приходи и расходи за 2016 – Сопствени средства

Биланс на приходи и расходи за 2016 – средства од ФЗОМ

Биланс на приходи и расходи за 2016 – Донации

Посебни податоци за државна евиденција 2016 – Сопствени средства

Посебни податоци за државна евиденција 2016 – средства од ФЗОМ

Посебни податоци за државна евиденција 2016 – Донации

Структура на приходи по дејноста 2016 – Сопствени средства

Структура на приходи по дејноста 2016 – средства од ФЗОМ

Структура на приходи по дејноста 2016 – Донации

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *