ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на услуги за Анализа на податоци за животната средина и корелација со дијабетес, дебелина и кардиоваскуларни заболувања (ИПА проект)

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер ТД-07 за набавка на услуги за Анализа на податоци за животната средина и корелација со дијабетес, дебелина и кардиоваскула...

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на услуги за имплементација на пилот план (ИПА проект)

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер ТД-06  за набавка на услуги за имплементација на пилот план за потребите на проектен партнер ЈЗУ Општа болница Велес во ра...