ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за Реновирање на простории за поставување на E-health Unit (ИПА проект )

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на работи- Ренoвирање на простории за поставување на E-health Unit , во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases thro...

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на проектен менаџмент – (втора објава)ИПА прогарама

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на проектен менаџмент, во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETEC...