ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на проектен менаџмент

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на проектен менаџмент, во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETEC...