ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на проектен менаџмент, во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” – “Континуирана грижа на пациентите со метаболни заболувања преку користење на современа технологија”  финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 15 јуни 2020 година.до 14:00 часот

Контакт тел: Благој Ангеловски  043/231-322  лок.269.

Тендерска документација во прилог

 

Рокот за доставување на понуди по ТД04/2020  е продолжен до 29.06.2020 година до 14:00 часот повеќе на слениот линк

 

td04  превземи тендерска документација тука

Posted in ТЕНДЕРИ