ОЧНИ БОЛЕСТИ

Началник на одделение: Спец.Др. Мила Ѓорѓевиќ – спец.офталмолог Доктор специјалист: спец.Др. Тодор Јаковлевски – спец.офталмолог Одделенска сестра: Благородна Климкарова     Во склоп на одделението функционира Амбуланта за очни болести во која работат двајца доктори специјалисти. Амбулантата е опремена со современа дијагностичка апаратура – авторефрактократометар, биомикроскоп, воздушен (безконтактен) тонометар, апарат за компјутерска периметрија (видно поле) … Continue reading ОЧНИ БОЛЕСТИ