Контакт

 

Адреса:

ЈЗУ Општа болница Велес

ул.Самоборска бб.

1400 Велес


Телефони:

Централа – 043 231 322

Локали по организациони единици:

  • Одделение за детски болести – 224
  • Одделение за гинекологија – 216
  • Одделение за акушерство – 250
  • Одделение за интерни болести – 225
  • Одделение за општа и абдоминална хирургија – 222
  • Одделение за урологија и ортопедија – 262
  • Одделение за неврологија и психијатрија – 252
  • Одделение за очни болести и орл – 242
  • Одделение за инфективни болести – 210

Директор – 043 231 473

email: obveles@yahoo.com


Ваши податоци

Известете не како да Ви помогнеме


Како можеме да Ви помогнеме?

Слободно пишете ни или дадете ни забелешка