ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ

ИНФЕКТИВНО  ОДДЕЛЕНИЕ Одделението за Инфективни болести, ја следи мисијата на ЈЗУ  Општа Болница Велес, односно обезбедува високо квалитетни здравствени услуги од областа на инфектологијата, со примена на современи дијагностичко-терапевтски процедури и методи на лекување, со примена на етички, хуман и професионален пристап. Одделението за Инфективни болести, како самостоен двокатен објект, лоцирано е над самата болница, … Continue reading ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ