Завршни сметки за 2017

Posted on Posted in Uncategorized

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани,

Согласно член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководство и буџетските корисници (Службен весник на Република Македонија бр.170/2017), се објавува завршната сметка за 2017 година на ЈЗУ Општа болница Велес

Со почит,

Јзу Општа болница Велес.

 

Биланс на приходи и расходи за 2017 – Донации

Биланс на приходи и расходи за 2017 – ФЗОМ

Биланс на приходи и расходи за 2017 – Донации – Сопствени

Биланс на состојба за 2017 – Донации

Биланс на состојба за 2017 – ФЗОМ

Биланс на состојба за 2017 – Сопствени

Посебни податоци за државна евиденција 2017 – Донации

Посебни податоци за државна евиденција 2017 – ФЗОМ

Посебни податоци за државна евиденција 2017 – Сопствени

Структура на приходи по дејноста 2017 – Донации

Структура на приходи по дејноста 2017 – ФЗОМ

Структура на приходи по дејноста 2017 – Сопствени

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *