Средба со грчки партнеро во Солун и последни договори околу проектот преку IPA-CBC програмите кој ќе донесат бенефит на околу 5000 пациенти.

Стартуваме наскоро со 200 наши пациенти.

Leave a Reply

Your email address will not be published.